Πολυδένδρι Αττικής
Tel. (+30) 22950 22956
Fax (+30) 22950 22996