Πολυδένδρι Αττικής
Tel. (+30) 22950 22956
Fax (+30) 22950 22996

Προϊόντα / Σκεπόξυλα / Εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης πλανισμένη Σκανδιναβίας

 

 

Τα ξύλα μας εδώ είναι από πεύκο της περιοχής της βόρειας Ευρώπης και η επεξεργασία είναι σχίσιμο και φούρνισμα όπως αναφέρουμε και πιο πάνω. Εάν θέλουμε να τα πλανίσουμε, μπορούμε να το κάνουμε μόνο σε αυτή τη φάση. Ο εμποτισμός εδώ γίνεται σε θαλάμους που σφραγίζουν. Μέσα στο θάλαμο με τη μέθοδο της υποπίεσης (κενό), αφαιρείται όλος ο αέρας, ακόμα και αυτός που έχει εγκλωβιστεί μέσα στη δομή του ξύλου με τη μορφή φυσαλίδων.

Στη συνέχεια με μεγάλη πίεση διοχετεύονται στο θάλαμο συντηρητικά και άλατα, τα οποία εισχωρούν έως το κέντρο του ξύλου γεμίζοντας τα κενά αέρα που προηγουμένως αφαιρέσαμε. Το περιττό υλικό αφαιρείται πάλι με υποπίεση και τα ξύλα μένουν σε ανοιχτό χώρο για να στεγνώσουν. 

Μετά την επεξεργασία αυτή, τα ξύλα έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος, καθώς ο αέρας που υπήρχε μέσα σ’ αυτά, αντικαταστάθηκε πλέον με άλατα. Έχουν άμυνα 100% σε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που είναι εχθροί του ξύλου.

Η επεξεργασία αυτή τα καθιστά ικανά να τοποθετηθούν μέσα στη γη ή και μέσα σε θαλασσινό και γλυφό νερό, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η υγρασία τους είναι 20-25% και τα χρησιμοποιούμε συνήθως σε υπαίθριες κατασκευές όπως φράκτες, κατασκευές κήπων, εξέδρες, προβλήτες, γέφυρες. Ξύλα με αυτή την μορφή εμποτισμού μπορούμε να βρούμε και σε σύνθετα, όπως αναφέραμε στην αρχή της παρουσίασης των προϊόντων. 

 Διαστάσεις
 

2.7M

3.0M

3.3M

3.6M

3.9M

4.2M

4.5M

4.8M

5.1M

5.4M

50*100

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65*130

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75*150

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100*200

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ Α4 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15*90

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22*115

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22*140

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν